Estàndards

En parlar sobre un estàndard e-learning, ens estem referint a un conjunt de regles aplicables a la tecnologia e-learning. Aquestes regles especifiquen com els diferents fabricadors han de dissenyar els cursos on-line i les plataformes sobre les quals són impartits aquests cursos de tal manera que puguin interactuar unes amb unes altres. Aquestes regles proveeixen models comuns d'informació per a cursos e-learning i plataformes LMS, que bàsicament permeten als sistemes i als cursos compartir informació uns amb uns altres.

Els continguts poden ser empaquetats com a “objectes d'aprenentatge” (learning objects o EL), de tal forma de permetre als desenvolupadors crear continguts que puguin ser fàcilment reutilitzats i integrats en diferents cursos.

L'aplicació dels estàndards en e-learning aconsegueixen durabilitat, interoperabilitat, accessibilitat, reutilització.

La compatibilitat ofereix molts avantatges als consumidors d'e-learning: garanteixen la viabilitat futura de la seva inversió, augmenta l'oferta de cursos disponibles al mercat, possibilita l'intercanvi de cursos i facilita l'aparició d'eines d'autor per a la creació de cursos.

Les principals iniciatives per crear estàndards i-elearning han estat:
AICC, Aviation Industry CBT Comitee
IEEE Learning Technologies Standards Comittee (LTSC)
IMS Global Learning Consortium, Inc.
ADL SCORM

Els dominis rybca.online i rybca.net son propietat de Rybca Consultors S.L. Aquest web no registra absolutament cap dada de connexió per cap procediment. Poden ejercir els seus drets a la adressa de RYBCA, ja sigui postal o telematicament