Què és a-learn?

És la plataforma e-learning gestionada per Rybca Consultors.

Compatible amb els principals estàndards del mercat:
SCORM
AICC

Serveis parametritzables per l'usuari

Aquesta estructurada en Front Office i Back Office

Els continguts didàctics, cursos es poden agrupar en projectes criteri d'agrupació sota un nexe comú com pot ser la seva finalitat.

Estructura tècnica

La Plataforma està desenvolupada modularment utilitzant les últimes tècniques de disseny i programació i basada en els productes Microsoft, tals com:

Programari basi
Windows Server / Advanced Server
SQL Server

Llenguatges de programació
Visual Basic
Java Script
ASP,COM+, ActiveX
HTML, DHTML, XML
Els dominis rybca.online i rybca.net son propietat de Rybca Consultors S.L. Aquest web no registra absolutament cap dada de connexió per cap procediment. Poden ejercir els seus drets a la adressa de RYBCA, ja sigui postal o telematicament