Què és SICdive?

És una eina webapp col·laborativa que és accessible via internet o intranet, i que dóna solució a través d'un repositori centralitzat al sistema d'informació corporatiu de l'empresa.


A qui va dirigit?

Als Presidents, CEO’s i DG així com als seus Òrgans de Govern i Comitès de direcció d'empreses, Associacions i Fundacions que desitgin disposar d'una aplicació mòbil a través de la qual puguin accedir a tota la informació clau i de síntesi de la seva empresa de forma fàcil i ràpida


Què és l'ordre permanent?

Es defineix com l'ordre d'actors (propietat, Òrgans de Govern, Alta Adreça i empleats) i activitats agrupades (clients, operacions, proveïdors i processos) a més de l'entorn.
Prèviament definit, és un repositori que estructura i emmagatzema tota la informació/documentació clau de l'empresa en carpetes, subcarpetas, arxius i documents dels usuaris, funcions i àrees de negoci.


El canal de comunicació

Administra des d'un únic lloc l'organització del temps.


La tecnologia

SCIDrive està totalment adaptat per a qualsevol dispositiu: smartphone, ordinador, tauleta i tots ells sincronitzats amb la informació introduïda en l'aplicació.

Més informació
Els dominis rybca.online i rybca.net son propietat de Rybca Consultors S.L. Aquest web no registra absolutament cap dada de connexió per cap procediment. Poden ejercir els seus drets a la adressa de RYBCA, ja sigui postal o telematicament