Què és e-learning?

El terme e-learning es refereix a la utilització de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb un propòsit d'aprenentatge.

Quins avantatges aporta?

Els avantatges de l'e-learning són: facilitat d'accés, elimina les distàncies físiques, permet flexibilitat horària, augmenta el nombre de destinataris, afavoreix la interacció i posa a la disposició dels participants els recursos on-line i multimèdia.

Què són les Plataformes de Formació?

Les Plataforma de Formació són aplicacions informàtiques que s'utilitzen per a la creació, gestió i distribució d'activitats formatives a través d'internet: són aplicacions que faciliten la creació d'entorns d'ensenyament-aprenentatge, integrant materials didàctics i eines de comunicació, col·laboració i gestió educativa.

A qui va dirigit?
En e-learning no podem parlar d'un “alumne-tipus”. A causa de les possibilitats que ens ofereix Internet, l'alumnat és cada vegada més divers: professionals en exercici, aturats, persones amb minusvalidesa física, joves, majors, etc.

L'avaluació.
Les Plataformes Tecnològiques ens faciliten la tasca d'avaluar el procés i els resultats d'aprenentatge dels alumnes.

Els dominis rybca.online i rybca.net son propietat de Rybca Consultors S.L. Aquest web no registra absolutament cap dada de connexió per cap procediment. Poden ejercir els seus drets a la adressa de RYBCA, ja sigui postal o telematicament